ÖNEMLİ UYARI

Son dönemde maalesef sosyal medyada ve Whatsapp gruplarında yorum ve tahminlerin tamamı yada bir kısmı sitemizden izinsiz olarak kopyalanıp dağıtılmaktadır. bununla ilgili halihazırda 3 kişi ile başlatılan yasal süreç devam etmekte olup, bu kişiler aleyhine maddi/manevi tazminat ve hapis cezası istemiyle davalarımız bulunmaktadır.

Buradan hareketle konuyla ilgili üyelerimizin ve diğer kullanıcıların bilgilenmesi ve ileride oluşabilecek yasal sorunlardan uzak kalınması amacıyla aşağıdaki yazıyı paylaşma gereği duyuyoruz...

Kopyala yapıştır yazarlık ve site sahipliği belki de en kolay yazarlık (!) ve site sahipliği türüdür. Çünkü bunu yapanın sadece iki parmağı çalışır. Esas yazıyı yazan kişi kadar düşünmesi ve emek sarf etmesi gerekmez. Yaptığını suç olup olmaması, suçu da bir kenara bırakalım onurlu bir davranış olup olmaması da pek önemli değildir. Önemli olan sahibi olduğu site/blog/ forumda kendisinin dostları tarafından alışverişte görülmesidir. 

Ama paylaşılan şey sizin değilse neyi paylaşıyorsunuz? Yani paylaşma hakkınız var mı? 

Kopyala yapıştır yazarların veya site sahiplerinin kırık plak gibi takıldıkları söylem de şu: “Kaynak belirttik, sizin sitenizden aldığımız belli, daha ne yapalım kanuna aykırı birşey yok” . FSEK (fikir ve sanat eserlerini koruma kanunu) ‘in 71. maddesi nin ilerleyen bentleri gerekli açıklamayı yapıyor zaten....

O da şu: 1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz:

Madde 71

– Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Bu maddedeli koyulaştırılmış yerleri takip etmek bile orta zekalı kişilerin “kopyala yapıştır” site sahipliğinin cezalandırıldığını anlamalarını sağlayacaktır.

Bir yazının tamamını yayınlamak için yazarının veya hak sahibinin yazılı izni, gerekir. Fotograf, grafik vs gibi görselleri kopyalamak da tamamını almak anlamına gelecektir. En çok karıştırılan konu alıntı yapmak meselesidir. Evet alıntı yapmak serbesttir ancak alıntı niteliği itibariyle birkaç satır ya da paragrafı geçemeyecektir. Bu şarta uygun yapılan alıntıda ise kaynak belirtmek zorunludur. Belirtmemek suçtur. Yazının tamamını alıp altına kaynak belirtmek gibi gelişmiş yanlış uygulama, alıntı yapmak değil, ilk fıkra hükmüne giren,”hak sahibinin izni olmaksızın dağıtılan eser” kapsamına girecektir. 

2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.

3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde,  üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Yukarıda detayları ile anlatmaya çalıştığımız durum kısaca şudur; size ait olmayan bir esere yada içeriği sahibinin izni ve bilgisi olmaksızın hangi niyetle olursa olsun, kaynak göstererek dahi PAYLAŞAMAZSINIZ. Bunu yapmanız durumunda işlediğiniz fiilin türüne göre kanuni yaptırım ve ceza müeyyideleri tarafınıza uygulanır.

ÜYE ARKADAŞLARIMIZIN BU KONUDA HASSASİYET GÖSTERMELERİNİ DİLİYOR VE UMUYORUZ

www.sancalanaliz.com